இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

தீவிர வைராக்கியம் உள்ள முஸ்லிமை இயேசு கிறிஸ்து முகம் முகமாக சந்தித்த

தீவிர வைராக்கியம் உள்ள முஸ்லிமை இயேசு கிறிஸ்து முகம் முகமாக சந்தித்த  உயிருள்ள சாட்சி  

Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers