இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

கள்ள தீர்க்கதர்சியும் அந்தி கிறிஸ்துவும் மிருகத்தின் முத்திரை

கள்ள தீர்க்கதர்சியும் அந்தி கிறிஸ்துவும் மிருகத்தின் முத்திரை
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers