இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

Revival Prayer Tour Tour - 2016 Part - 5 (Jesus Redeems)

Revival Prayer Tour Israel - 2016 Part - 5
Jesus Redeems Ministries
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers