இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

Colombo Youth Prophetic Meeting -16 November, 2016 Colombo, Sri Lanka

16 November, Colombo, Sri Lanka
Colombo Youth Prophetic Meeting
Speaker: Sadhu Sundar Selvaraj
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers