இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

யாழ்ப்பாணத்தில் இறுதிக்கால தீர்கதரிசன மாகாநாடு -12 to14 November 2016, Jaffna, Sri Lanka [Tamil]

12-14 November, Jaffna, Sri Lanka
Last Days Prophetic Conference 
Speaker: Sadhu Sundar Selvaraj
யாழ்ப்பாணத்தில் இறுதிக்கால தீர்கதரிசன மாகாநாடு 
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers