இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

வஞ்சினையான ஒரு மத ஒற்றுமை உபதேசம்

 வஞ்சினையான  ஒரு மத ஒற்றுமை உபதேசம்  பலரை உண்மை தெய்வம் இயேசுவை வீட்டு வழி  விலக வைக்கும் ஒற்றுமையின் பெயரினால் ஆன ஒரு தந்திரமான வஞ்சினை ஒரு காலத்தில் தங்களது வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்தவர்கள் இன்று போலியான விக்கிரங்கங்கள் முன்னால் கரம் கூப்பி நிக்கின்றனர் இது கடைசி காலம் வஞ்சகர்களின் காலம் 
நன்றி: இரட்சிப்பின் வழி  
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers