இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

கடைசி நாட்களில் விலை கிரயம் உள்ள பிராத்தனை

கடைசி நாட்களில் விலை கிரயம் உள்ள பிராத்தனை
Share:

Popular Posts

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Blog Archive