இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு

நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு

Share:

Popular Posts

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Blog Archive