இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

ஒரு செய்தியை கேட்டவுடன் நீ என்ன செய்கிறாய்?

ஒரு செய்தியை கேட்டவுடன் நீ என்ன செய்கிறாய்?

Share:

Popular Posts

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Blog Archive