இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

எபோழுதும் பரலோகத்தை நோக்கி பாருங்கள்

எபோழுதும் பரலோகத்தை நோக்கி பாருங்கள் 
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers