இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

சொந்தம் என்று சொல்லி கொள்ள உம்மைவிட யாரும் இல்லை

சொந்தம் என்று சொல்லி கொள்ள உம்மைவிட யாரும் இல்லை
சொத்து என்று அள்ளி கொள்ள உம்மையன்றி  வேறு இல்லை  Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers