இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

இயேசுவின் பரிசுத்த இரத்தம் ஆராதனை செய்வோம் song


இயேசுவின்  பரிசுத்த    இரத்தம்    ஆராதனை  செய்வோம்


Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Follow by Email

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers